Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapító okirat kiegészítés

 Szombathelyi Törvényszék

  Pk.60.024/2006/8. szám

VÉGZÉS

A Szombathelyi Törvényszék elrendeli a Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány - mint közhasznú civil szervezet - kezelő szerve új tagjának, célja kiegészítésének, valamint az alapító okirat módosítása időpontjának bírósági nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal:

Az alapítványi vagyon kezelője a 7 főből álló kuratórium, melynek új tagja (Novák Elemér, Firisz Lászlóné, Füle Lászlóné, Csorba József, Németh Ferenc, Szabó Ervin mellett, Görbe László helyett)

A mindenkori nicki r. k. plébános :

jelenleg: Aigner Géza

9665 Vámoscsalád, fő u. 67.

Az alapítvány célja kiegészül:

Nick község épített, kulturális és természeti értékeinek feldolgozása, ismertté tétele és megőrzése a jövő nemzedék számára, a fiatalok bevonásával, egyben ifjúságvédelmi programok szervezése.

A templomban összejövő és a templomot gondozó közösség megőrzése, mentális, lelki és fizikai egészségének megtartása és és fejlődése érdekében, foglalkozások, képzések, tréningek, rendezvényekszervezése, eszközök biztosítása, a természetes, harmonikus és tevékeny életmódra nevelés szem előtt tartásával.

Határon túli hasonló, tevékenységi körű szervezetekkel közös programok szervezése közösség építése.

Az alapítvány alapító okirata módosításának időpontja: 2013. március 31.

Utasítja a bÍróság a nyilvántartás kezelőjét, hogy az adatváltozásokat a végzés jogerőre emelkedését követően az OHB számítógépes nyilvántartásán vezesse át.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet írásban, 4 példányban a Győri Ítélőtáblához címezve a Szombathelyi Törvényszéken kell benyújtani.

INDOKLÁS:

A VAs Negyei Bíróság a 2006. június 26. napján kelt Pk.60.024/2006/4. számú végzésével vette nyilvántartásba a Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány elnevezésű civil szervezetet.

Az alapító a törvényszékre 2013. február 4. napján, majd hiánypótlást követően 2013. április 24. napján érkezett és módosított kérelmében az alapítvány kezelő szerve új tagjának, kiegészített céljának valamint az az alapító okirata módosítása időpontjának bírósági nyilvántartásba vételét. Kérelméhez csatolta a Répcelaki Szent István Király Plébánia Nicki Részegyházközségének Képviselőtestületének 2012. november 5. napján tartott gyűlésének jegyzőkönyvét, a nicki Szent Anna Egyházközség jogi státuszára vonatkozó, 2013. április 2. napján kelt nyilatkozatot a Szombathelyi Egyházmegye képviselőjének 2013. április 18. napján kelt igazolását, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, az alapitvány kezelő szerve új tagjának, ill. az ellenőrzőbizottság új tagjainak nyilatkozatát arról, hogy összeférhetetlenség a vonatkozásukban nem áll fenn, a tisztség ellátását vállalják.

A kérelem - hiánypótlást követően - alapos.

A bíróság megállapította, hogy a kérelem és az alapító okirat módosítása megfelel a Polgári Törvénykönyről rendelkező 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A. § (4) és a 74/B. § (5) bekezdésében , a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) rendelkezéseinek, valamint a 11/2012. (II. 29.) KIM rendeletben írtaknak, ezért az alapítvány kezelő szerve új tagjának, kiegészített céljainak valamint az alapító okirata módosítása időpontjának bírósági nyilvántartásba vételét. a Cnytv. alapján a rendelkező részben írtak szerint nyilvántartásba vette.

Szombathely, 2013. június 20. napján

                                                                                                                  Dr. Tauber Ákos s. k.

                                                                                      bírósági titkár