Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imák Szent Annához

2008.07.20

 

*   *   *

 

 Üdvözlégy ó Föld öröme, boldog Szent Anna,

édesanyja Máriának, Jézus Nagynayja.

Magtalanok példája, minden szülő fáklyája,

A szüléstől rettegőknek gyámja, dajkája.

 

Láttad immár az egekből azt akit szültél,

Máriát, kit erényekben dúsan neveltél.

Ott láttad szent unokád, Jézust az égnek urát,

Ki nekünk is, ha megtérünk, örök üdvöt ád.

 

 

Szent Anna híveid, hozzád jöttünk mi ma.
Ajkunkon száll a dal, szívünkből hő ima.
    Szép mennyország ékessége,
    Jó anyáknak mintaképe,
    Segíts, ó Szent Anna,
    Úr Jézus nagyanyja.

Tisztítsd meg a bűntől az édesanyákat,
Légy gondviselője a magyar hazánknak!
    Szép mennyország...

Ó názáreti ház, gondos nagyasszonya,
Kisded Szűz Mária, kegyes gondozója!
    Szép mennyország...

Te drága szent gyökér, aranygally gyökere,
Dicső Jordán folyó, kristálytiszta ere.
    Szép mennyország...

Erények kertjében nyíló aranyvirág,
Oltalmadért eseng, a bűnbánó világ.
    Szép mennyország...

(Dallam: SzVU. 122. Most az Úr Krisztusnak)

Krisztus Jézus Nagyanyjának,
Dicsőséges Szent Annának,
Zengjen buzgó éneket,
Szívünkből a szeretet.
    Kérünk te szent magzatodért,
    És kit ő szült Megváltónkért,
    Szent Anna, Szent Anna
    Krisztus Jézus nagyanyja,
    Légy híveid oltalma.

Te vagy azon áldott szent föld,
Melyből ama szép virág nőtt,
Szüzességnek liljoma,
Üdvözítőnk Szent Anyja
    Kérünk te szent...

Mily nagy a te méltóságod,
Hogy az Isten így megáldott,
Hogy ennyire szeretett,
Fölmagasztalt Tégedet.
    Kérünk te szent...

(Dallam: SzVU. 214.)

Köszöntünk Szent Anna, anyák tüköre,
A házas életnek dísze öröme.
Jézus unokádon, örülje napon,
Örülje napon.
Örülj Szűz Márián, édes lányodon.

Szent Anna tégedet csodál dél s kelet,
Szülöttedben dicsér a szent kegyelet.
Aranylánc vagy az ó és új törvény között,
Új törvény között.
A földet az éggel össze te kötöd.

Az élet homályos ködös útjain,
Vezess szerelmednek védő karjain.
Ó Szent Anna asszony, légy édesanyánk,
Légy édesanyánk.
Segíts föl az égbe éltünk alkonyán.

Szent Annát dicsérni, hívek jöjjetek.
Ő is fogyja kérni Jézust értetek.

Üdvözlégy Szent Anna,
    mondja minden hív,
    Áldott légy Szent Anna,
    Nyelv mondja és szív.

Minden anyák közül, ő választatott,
Leánya bűn nélkül, hogy fogantatott.
    Üdvözlégy Szent Anna...

Istentől Szent Anna, megtiszteltetett,
Hogy édes leánya, Isten Anyja lett.
    Üdvözlégy Szent Anna...

Nagy és kedves szülő, áldd meg népedet,
Nyújtsd ki csodatévő drága kezedet.
    Üdvözlégy Szent Anna...

(Dallam: SzVU. 292. Máriát dicsérni...)

 

*   *   *

Litánia Szent Annáról

Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket.

Mennyei Atyaisten,    Irgalmazz nekünk.
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária,    Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja,
Szüzeknek Szent Szüze,
Dicsőséges Szent Anna asszony,
Szent Anna, Krisztus Jézus nagyanyja,
Szent Anna, Joachim tisztaságos hitvese,
Szent Anna, a pátriárkák leánya,
Szent Anna, Dávid házának ékessége,
Szent Anna, az ószövetségi asszonyok dicsősége
Szent Anna, a házasok tiszta tükre,
Szent Anna , a szentség edénye,
Szent Anna, a jámbor élet példaképe,
Szent Anna a szegények anyja,
Szent Anna, a tiszta élet pártfogója,
Szent Anna, a megtérő bűnösök gyámola,
Szent Anna, a keresztények oltalma,
Szent Anna, a szülőanyák segítsége,
Szent Anna, a betegek gyógyítója,
Szent Anna, a szomorúak vigasztalója,
Szent Anna, a haldoklók enyhülése,

Mi bűnösök,
    Kérünk Téged hallgass meg minket.
Hogy gyermekeinket és az ifjúságot engedelmességben és tisztaságban megőrizd.
Hogy a keresztény házasoknak a szeretetet és az egyetértést megnyerd.
Hogy a szenvedőket, az árvákat és özvegyeket vigasztalás nélkül ne hagyd.
Hogy jámborságod és érdemeid által ebben az életben vezérelj.
Jóságod és irgalmad által.

A kegyelmek által, amelyeket Istentől nyertél,
Ama kegyelem által, amelynél fogva
    Üdvözítőnk nagyanyjává választattál.
Örömöd által, amelyet akkor éreztél, amikor
    Szűz Máriát méhedben fogantad.
Örömöd által, amelyet tapasztaltál, amikor az
    Irgalmasság Anyját e világra szülted.
Örömöd által, amely eltöltött, amidőn kedves
    leányodat a templomban bemutattad.
Boldogságod által, amelyben a mennyben
Jézussal és Máriával a mennyben
részesülsz.
Ama tisztelet által, amelyet Isten szentjeitől
    és választottjaitól nyersz.

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.
        Jézus kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.
        Jézus, hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.
        Jézus irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk, dicsőséges Szent Anna.

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.
Mindenható Úristen, Aki a dicsőséges Szent Anna nagy érdemeiért, Őt annyi kegyelemben részesítetted, hogy Annak Anyjául választottad, Akitől az Úr Jézus Krisztus nekünk született, a mi édes Üdvözítőnk, a világ Megváltója - mutasd meg irántunk is jóvoltodat, az Ő nagyanyjának és szentséges leányának esedezése által, hogy akinek emlékezetét megüljük, imáink meghallgatást nyerjenek és egykor az Ő társaságukba, a mennyei boldogságba jussunk.
Krisztus a mi Urunk által.
Ámen.

 

 

Édesanyák imája Szent Annához

Gyermeket váró édesanya imája

 
Dicsőséges édesanya, Szent Anna, isten az áldott állapotban lévő anyák támaszául is rendelt téged. Bizalommal és állhatatosan kérlek  ezért, könyörögj érettem és szívem alatt hordott gyermekemért! Isten óvjon meg minket minden bajtól!
Szent Anna, te állj mellettem majd akkor is, amikor világra hozom gyermekemet! Esdj ki számomra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassam azt, akit már most nagyon szeretek!
Két legdrégébb Édesanya, Szent Anna és Istenszülő, Boldogságos Szűz Mária, könyörögjetek érettünk!
Szűzanyám és Szent Anna, bízom bennetek! Amen
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Medrol Dose Pack. On Line No Pres KelElut

(KelElut, 2018.12.27 04:06)

Levitra Wiki <a href=http://try-rx.com>generic cialis overnight delivery</a> Lasix Turkey Cialis 20 Mg Foglietto Illustrativo Feline Dosing For Amoxicillin <a href=http://purchasecial.com>cialis 20mg price at walmart</a> Zithromax Use In Pregnancy Amoxicillin Maximum Adult Dose Arthralgie Clomid Transaminasas Propecia Generico Cialis 10 Mg Tadalafil Viagra Erfahrungsberichte Internet <a href=http://cheapvia25mg.com>viagra</a> Commander Furosemide 40 Bentyl 20mg Diciclomina Clomid Bouffees Chaleur <a href=http://cialcost.com>cialis from canada</a> Cialis Langzeit Amoxicillin And Gallstones